Disclaimer

 

 

Alle rechten voorbehouden

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden gekopieerd of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, ontwerpster en fotografe, genaamd Shantay Stern. Delen via sociale media is toegestaan, mits een duidelijke bron van www.koffieoftheetje.nl vermeld wordt.

KoffieofTheetje schrijft op basis van persoonlijke levenservaringen. De gedeelde levenslessen zijn dus niet gebaseerd op psychiatrisch-en doktersadvies. KoffieofTheetje stelt zich daarom niet aansprakelijk voor eventuele klachten – in de breedste zin van het woord – van lezers.

Copyright © 2017-2020 S. Stern